Spring naar de inhoud

Domeinen

Op 1 september 2019 startte de modernisering van het secundair onderwijs in de eerste graad. De nieuwe indeling van het studieaanbod wordt jaar na jaar uitgerold en zal klaar zijn in het schooljaar 2025-’26. De matrix omvat 8 studiedomeinen en gaat uit van een getrapte – en dus meer gerichte – studiekeuze met een duidelijk doel: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.

Land- & tuinbouw

Kunst & creatie

Voeding & horeca

Economie & organisatie

Sport

STEM

Maatschappij & welzijn

Taal & cultuur

Domeinoverschrijdend

I like it 2

I like it 2 helpt om een goed beeld te krijgen van je belangstelling voor jouw start in het secundair onderwijs

I-prefer

De I-Prefer tool is een belangstellingsproef voor laatstejaars secundair onderwijs.

“Moeilijk kiezen, gebruik de onderwijskiezer als leidraad”